Правила оформлення матеріалів

Безперечно, для наших безцінних авторів слідування вказаним нижче вимогам не є обов’язковим, і якщо ви бажаєте, можете надсилати нам і невідформатовані тексти, яким ми завжди раді. Однак, редакція «Апокрифу» щиро просить усе ж-таки слідувати нашим формальним рекомендаціям: таким нехитрим чином ви дуже допоможете нам в загальному редагуванні  журналу,  наблизите  момент  публікації  вашої  роботи,  і  всім  буде  щастя.  Ми сподіваємося на ваше розуміння та добру волю. Дякуємо наперед 🙂

Загальні параметри

Тексти надсилайте у форматі doc, менш бажані docx, rtf, odt. Формати txt, html, pdf і т.д. припустимі лише в тому випадку, якщо у вас зовсім нема можливостей надіслати матеріал у зручнішому форматі.

Для основного тексту: шрифт Candara, 12 кегль, міжрядковий інтервал — 1, перед та після абзаців — 0, червони рядок — 1; вирівнювання за шириною. Нестандартні шрифти використовуйте лише у крайніх випадках (перш за все, якщо у стандартних немає необхідних вам спецсимволів).

Для заголовків: ім’я автора тексту йде першим рядком по центру: шрифт Candara, 12 кегль, курсив; другим рядком по центру йде назва тексту: шрифт Candara, 24 кегль, напівжирний. Підзаголовки всередині тексту розташовуються по центру, шрифт Candara, 18 (або 14) кегль, напівжирний шрифт. Відступ до та після заголовку — 6 та 12 пт.

Для посторінкових зносок: шрифт Candara, 10 кегль, міжрядковий інтервал — 0, без відступу. В кінці зноски (якщо вона не закінчується гіперпосиланням) завжди крапка.

Нумерація посторінкових зносок виставляється так: «Параметри замітки» => «Почати

з — 1», «Нумерація — на кожній сторінці».

Для академічних статей рекомендується використовувати як посторінкові зноски, так і бібліографічний список в кінці тексту (за прикладом стилю цитування Chicago Notes and Bibliography).

Гіперпосилання: Candara, 12 кегль, підкреслений, синій (приклад: мордокнига.рф).

Додаткові деталі

Прохання використовувати:

 • Тире: довгі (а не короткі).
 • Пробіли: звичайні  (а  не  нерозривні,  крім  особливих  випадків  —  розрядних  роздільники великих чисел на кшталт 1 000 000 або стандартних скорочень на зразок «н. е.» і «т. д.»).
 • Лапки: зовнішні — «»; внутрішні — “”.
 • Розділові знаки між фраґментами одного тексту (однієї глави) — одна напівжирна зірочка 14 кеглем по центру рядка: *.
 • Знак абзацу замість знаку розриву рядка.
 • Одинарні пробіли замість подвійних та більших (між словами у тексті і т.п.).
 • Три роздільні крапки замість одного знаку (…).
 • Абзац замість табуляції (с нового рядка).
 • Пробіл після крапки, коми, двокрапки, крапки з комою, знаків оклику та питання
 • (також прохання не ставити пробіли перед цими розділовими знаками.
 • В цитатах розділовий знак треба ставити після лапок, а не перед ними. Приклад:

І коли нaрешті вонa прийшлa до пaрaдних дверей дому, де лaмпa нaд входом освітлювaлa нaпис: “Готель Вестен”, вонa відчулa, що знемоглa й знесилілa.

 • Виставте функції «Розташування переносів» — «Авто», «Заборона висячих рядків», виставте мову всього тексту як українську.
 • Обов’язково перевірте орфографію засобами MS Word або іншої програми.
 • Старайтеся оформлювати текст одноманітно. Не зловживайте кольорами, шрифтами, жирністю тексту, смайликами; якщо ставите крапку після номеру розділу чи пункту списку — робіть це завжди, а не час від часу, якщо ж не ставите — не ставте її ніколи; якщо пишете назви процитованих книг у лапках та без курсиву — чиніть протягом всього тексту саме так, якщо курсивом і без лапок — саме так.

Заголовки, підписи, епіграфи, зображення

Прохання не ставити ніяких розділових знаків після заголовків та підписів.

Все підписи та дати, що наводяться у кінці тексту, треба вирівнювати за правим краєм та оформлювати курсивом (за зразком):

21.08.2015, Львів

або, наприклад

21 серпня 2015 г.

*

Епіграфи прохання оформлювати згідно з наведеним нижче зразком (цитата без лапок та червоного рядка, курсивом, автор/джерело — звичайним текстом та з додатковим відступом):

Хто вірить, того не збити, не захитати в його вірі  жодними  людськими  «доказами»,  той  піде  по воді,  і  не  переконати  його,  що  сила  тягару  тіла потягне його на дно.

Дмитро Донцов.

*

Малюнки та зображення треба вирівнювати «за центром», положення — «в тексті» (без обтікання), без відступу червоного рядка.

Підписи до зображень рекомендується виконувати шрифтом Arial Narrow, 10 або 12 кегль.

А  головна  порада  —  читайте  раніше  опубліковані  в  нас  матеріали,  та  намагайтеся надсилати свої роботи у вигляді, максимально наближеному до того, в якому ми їх публікуємо. Будьте уважні. Дякуємо наперед!

PS: Деякі деталі оформлення не відображаються на веб-сторінці (але є важливими для журналу в pdf-варіанті), тому додаємо ще й методичку у pdf-форматі для щоденного вживання, штудіювання та медитацій 😉

Методичка для Апокрифу